khissu.com@gmail.com

khissu

સતત ત્રીજા દિવસે કપાસના ભાવમાં વધારો : જાણો આજના બજાર ભાવ

રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

નીચો ભાવ 

ઉંચો ભાવ 

કપાસ બીટી 

2010

2681

ઘઉં લોકવન 

434

481

ઘઉં ટુકડા 

448

518

જુવાર સફેદ 

450

660

બાજરી 

275

530

તુવેર 

1000

1210

ચણા પીળા 

870

900

અડદ 

850

1385

મગ 

1225

1424

વાલ દેશી 

825

1511

ચોળી 

950

1480

કળથી 

850

1005

સિંગદાણા 

1625

1725

મગફળી જાડી 

1100

1310

મગફળી ઝીણી 

1062

1274

સુરજમુખી 

1100

1360

એરંડા 

1325

1409

અજમા 

1850

2100

સોયાબીન 

1250

1349

લસણ 

200

546

ધાણા 

1850

2200

વરીયાળી 

1580

1915

જીરું 

3200

4025

રાય 

1000

1265

મેથી 

980

1270

ઇસબગુલ 

2500

2740

રાયડો 

1170

1270

 ગુવારનું બી 

1100

1125

જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

નીચો ભાવ 

ઉંચો ભાવ 

જુવાર 

400

535

બાજરી 

370

471

ઘઉં 

365

487

મગ 

1100

1355

તુવેર 

900

1125

ચોળી 

1030

1450

મેથી 

900

1160

ચણા 

800

994

મગફળી ઝીણી 

1000

1200

મગફળી જાડી 

1000

1260

એરંડા 

900

1384

રાયડો 

1000

1270

લસણ 

70

440

કપાસ 

1920

2460

જીરું 

2540

3975

અજમો 

1000

2690

ધાણા 

500

2240

મરચા 

675

2635

કલ્નજી 

800

2800

જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

નીચો ભાવ 

ઉંચો ભાવ 

મગફળી ઝીણી 

960

1100

મગફળી જાડી 

1035

1265

કપાસ 

1800

2541

જીરું 

2500

4041

એરંડા 

1330

1400

તુવેર 

800

1181

ધાણા 

2000

2220

ઘઉં 

440

480

મગ 

1000

1341

ચણા 

850

891

અડદ 

650

1181

રાયડો 

1100

1256

મેથી 

950

1081

સોયાબીન 

1250

1301 

ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

ઉંચો ભાવ 

નીચો ભાવ 

કપાસ 

1101

2641

ઘઉં 

468

504

જીરું 

2200

4041

એરંડા 

1201

1416

તલ 

1400

2141

રાયડો 

1031

1291

ચણા 

791

896

મગફળી ઝીણી 

930

1356

મગફળી જાડી 

825

1361

ડુંગળી 

21

196

લસણ 

101

611

સોયાબીન 

1300

1361

ધાણા 

1200

2351

તુવેર 

811

1171

 મગ 

1001

1381

મેથી 

851

1151

રાઈ 

1051

1181

મરચા સુકા 

1001

6601

ઘઉં ટુકડા 

425

531

શીંગ ફાડા 

941

1691

 

જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

નીચો ભાવ 

ઉંચો ભાવ 

ઘઉં લોકવન 

450

480

ઘઉં ટુકડા 

430

550

ચણા 

800

955

અડદ 

500

875

તુવેર 

950

1234

મગફળી ઝીણી 

900

1269

મગફળી જાડી 

950

1234

સિંગફાડા 

1300

1531

તલ 

1700

2148

તલ કાળા 

1800

2242

જીરું 

3000

3840

ધાણા 

2000

2245

મગ 

800

1400

સોયાબીન 

1100

1440

મેથી 

700

1048 

મોરબી  માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ 

કપાસ 

1750

2450

ઘઉં 

474

518

મગફળી ઝીણી 

1150

1260

જીરું 

2480

4024

એરંડા 

1000

1400

રાયડો 

1176

1245

ચણા 

850

884

ધાણા 

1845

2015

તુવેર 

942

1104

અડદ 

900

1196

મેથી 

922

986

રાઈ 

1181

1235

સુવા 

1216

1217 

 

બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:

વિગત 

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ 

કપાસ 

1640

2682

મગફળી 

1085

1250

ઘઉં 

400

530

બાજરો 

332

526

જુવાર 

350

666

તલ 

1545

2010

તલ કાળા 

1560

2265

જીરું 

3055

4125

ચણા 

700

956

મેથી 

840

1043

તુવેર 

655

1100

એરંડા 

1050

1290

વરીયાળી 

1350

1970