Top Stories
khissu

જો રોકાણ પર 8 ટકાનું વ્યાજ જોઈતું હોય તો અહી કરી નાખો રોકાણ, જલદી કરજો

આ વિશેષ એફડી યોજનાઓમાં, ભારતીય બેંકના ઇન્ડ સુપર 400 ડેઝમાં સૌથી વધુ વ્યાજ ઉપલબ્ધ છે.  બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7.75 ટકા અને સુપર વરિષ્ઠ નાગરિકોને 400 દિવસની મુદત સાથે FDમાં નાણાંનું રોકાણ કરવા પર 8 ટકા વ્યાજ ઓફર કરે છે.

પંજાબ અને સિંધે અલગ-અલગ કાર્યકાળ માટે વિશેષ FD યોજનાઓ શરૂ કરી છે.  તેમાં 222 દિવસ, 333 દિવસ અને 444 દિવસની સ્પેશિયલ એફડીનો સમાવેશ થાય છે.  બેંક ગ્રાહકોને 222 દિવસની FD સ્કીમ પર 7.05 ટકા વ્યાજ દર, 333 દિવસની FD પર 7.10 ટકા વ્યાજ દર અને 444 દિવસની FD પર 7.25 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે.

તમે માત્ર 30 જૂન સુધી સરકારી બેંકો, ભારતીય બેંકની વિશેષ એફડી, ઇન્ડ સુપ્રીમ 300 ડેઝ અને ઇન્ડ સુપર 400 ડેઝમાં પણ નાણાંનું રોકાણ કરી શકો છો.  બેંકની 300 દિવસની સ્પેશિયલ એફડીમાં રોકાણ કરવાથી સામાન્ય ગ્રાહકોને 7.05 ટકા વ્યાજ દર અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7.55 ટકા વ્યાજ દરનો લાભ મળી રહ્યો છે.  તે જ સમયે, 80 વર્ષથી વધુ વયના સુપર વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7.80 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવે છે.

અમારા WhatsApp ગ્રૂપ માં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો

ઈન્ડિયન બેંકની 400 દિવસની વિશેષ FD સ્કીમ ઈન્ડ સુપર 400 ડેઝ સામાન્ય ગ્રાહકોને 7.25 ટકા, વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7.75 ટકા અને સુપર વરિષ્ઠ નાગરિકોને 8 ટકાના દરે વ્યાજ ઓફર કરે છે.  આમાં પણ તમે 30 જૂન, 2024 સુધી જ પૈસા રોકી શકો છો.

IDBI બેંક ઉત્સવ નામની વિશેષ FD સ્કીમ ચલાવી રહી છે.  બેંક સામાન્ય ગ્રાહકોને 300 દિવસની FD પર 7.05 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.  તે વરિષ્ઠ નાગરિકોને વાર્ષિક 7.55 ટકાના દરે વ્યાજ ઓફર કરે છે.  બેંક 375 દિવસની FD સ્કીમ પર સામાન્ય ગ્રાહકોને 7.1 ટકા અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7.6 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે.

IDBI બેંકનો ઉત્સવ સામાન્ય ગ્રાહકોને 7.20 ટકા વ્યાજ દર અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને 444 દિવસની વિશેષ FD પર 7.70 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરે છે.  આ સ્પેશિયલ એફડીની સમયમર્યાદા પણ 30 જૂન, 2024ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહી છે.